Aquesta web utilitza cookies per a millorar la teva experiència amb nosaltres. Per a més informació ves a Política de cookies   

Portal de la Transparència


En aquest Portal podreu accedir a la següent informació:

 

Tresoreria

On podreu consultar els pressupostos i els comptes anuals del Col·legi:

Reglament sobre les obligacions econòmiques dels col·legiats del Col·legi d’advocats de Reus publicat el 2 de març de 2016.

 

RESOLUCIÓ JUS/430/2016, de 17 de febrer, per la qual s’inscriu al Registre de Col·legis Professionals de la Generalitat de Catalunya el Reglament sobre les obligacions econòmiques dels col·legiats del Col·legi d’Advocats de Reus.

Pressupost 2019

Pressupost 2019 (ingressos i despeses)

Pressupost 2018

Liquidació de comptes 2018 (ingressos i despeses)

Pressupost 2017

Liquidació de comptes 2017 (ingressos i despeses)

Pressupost 2016

Ingressos 2016

Despeses 2016

Liquidació 2016

Pressupost 2015

Ingressos 2015

Despeses 2015

Liquidació 2015

Pressupost 2014

Ingressos 2014

Despeses 2014

Pressupost 2013

Liquidació  2013

Despeses 2013

 

Memòria d’activitats de l’ICAR

On podreu consultar les memòries anuals que recullen les activitats més rellevants que s’han dut a terme durant l’any i resumeix els aspectes més destacats de les diferents àrees i tasques col·legials > Accedir