Comissió de Torn d’Ofici

Presentació

La Comissió del Torn d’Ofici es tracta d’un servei que ofereix el Col·legi per tal de garantir la defensa de les persones que requereixin els serveis d’un/a advocat/da d’ofici o no nomenin cap en el moment que se’ls proposi, designant un/a advocat/da d’ofici. El terme també obeeix al llistat d’advocats/des efectius/es que figuren als Col·legis d’Advocats per a tots els ciutadans i ciutadanes que poden necessitar els seus serveis. Val a dir, que l’assignació d’advocats/es és un deure que s’ha de suplir per part del Col·legi.

De la Comissió, també depèn: Servei d’Orientació Jurídica (SOJ).

Membres

 • Responsable: Cristina Santos Baldomir
 • Bofill Roig, Aureli
 • Esteban Rodríguez, M. Pilar
 • Fernández Baliña, Fernando
 • Granell Barceló, M. del Mar
 • Martorell Capafons, Sandra
 • Perí Vallverdú, Albert
 • Santos Rebull, Josep M.

Informació d’interès

 

 • Seguiu l'actualitat sobre la crisi sanitària de la COVID_19 aquí

Servei d’Orientació Jurídica

 • RESOLUCIÓ JUS/1714/2011, de 4 de juliol, per la qual, havent-ne comprovat prèviament l’adequació a la legalitat, s’inscriu al Registre de Col·legis Professionals de la Generalitat de Catalunya el Reglament del Servei d’Orientació Jurídica del Col·legi d’Advocats de Reus.
 • RESOLUCIÓ JUS/2975/2014, de 17 de desembre, de modificació global del Reglament del Servei d'Orientació Jurídica del Col·legi d’Advocats de Reus.