Comissió de taxació de costes i jura de comptes

 

Presentació

La Comissió de Taxació de Costos i Jura de Comptes és un òrgan col·legial dependent de la Junta de Govern de Reus. El seu funcionament es regirà pel present reglament, pels Estatuts Col·legials, i en el seu defecte, pel que disposa la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del procediment administratiu de les administracions públiques. La comissió té caràcter permanent.

  Contactetaxaciocostes@advocatsreus.org

  Membres

  • Responsable: Anton Garcia, Jordi
  • Aguiló Conesa, M. de la Roca
  • Cailà Romero, M. Dolors
  • Cortijo Sola, Jonathan
  • Ferrer Roig, Anna
  • Foraster Adserà, Ricard
  • Lobato Gómez, Lidia
  • Prat Altarriba, Jordi
  • Sabaté Vidal, Francesc
  • Troyano Puig, Fernando

   

  Informació d’interès