}
Tel:+34 977340850   

Avís legal

 

OBJECTE

 

El present avís legal regula l'ús i utilització del lloc web www.advocatsreus.cat del qual és titular IL·LUSTRE COL·LEGI DE L'ADVOCACIA DE REUS.

 

La navegació pel lloc web li atribueix la condició d'USUARI d'aquest i comporta la seva acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les condicions publicades en aquest avís legal, advertint que aquestes condicions poden ser modificades sense notificació prèvia per part de IL·LUSTRE COL·LEGI DE L'ADVOCACIA DE REUS en aquest cas es procedirà a la seva publicació i avís amb la màxima antelació possible.

Per això és recomanable llegir amb atenció el contingut en cas de desitjar accedir i fer ús de la informació i dels serveis oferts des d'aquest lloc web.

L'usuari, a més, s'obliga a fer un ús correcte del lloc web de conformitat amb les lleis, la bona fe, l'ordre públic, els usos del tràfic i el present Avís Legal, i respondrà davant IL·LUSTRE COL·LEGI DE L'ADVOCACIA DE REUS o davant de tercers, de qualssevol danys i perjudicis que poguessin causar com a conseqüència de l'incompliment d'aquesta obligació.

Qualsevol utilització diferent de l'autoritzada està expressament prohibida, i pot IL·LUSTRE COL·LEGI DE L'ADVOCACIA DE REUS denegar o retirar l'accés i el seu ús en qualsevol moment.

 

  1. IDENTIFICACIÓ

IL.LUSTRE COL·LEGI DE L'ADVOCACIA DE REUS en compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, l'informa que:

• La seva denominació social és: IL·LUSTRE COL·LEGI DE L'ADVOCACIA DE REUS

• El seu nom comercial és: ICAReus

• El seu CIF és: Q4363003G

• El seu domicili social està en: AV. MARIA FORTUNY, 83 PRIMER, 43203 REUS

 

  1. COMUNICACIONS

Per comunicar-se amb nosaltres, posem a la seva disposició diferents mitjans de contacte que detallem a continuació:

• Tel: 977340850

• Correu electrònic: col.legi@advocatsreus.org

• Adreça postal: AV. MARIA FORTUNY, 83 PRIMER, 43203 REUS

 

Totes les notificacions i comunicacions entre els usuaris i ICAReus es consideraran eficaços, a tots els efectes, quan es realitzin a través de qualsevol mitjà dels detallats anteriorment.

 

  1. CONDICIONS D'ACCÉS I UTILITZACIÓ

El lloc web i els seus informacions són d'accés lliure i gratuït. No obstant això, ICAReus pot condicionar la utilització d'alguns dels serveis oferts a la seva web a la prèvia formalització del corresponent contracte de prestació de serveis sota llicències.

L'usuari garanteix l'autenticitat i actualitat de totes aquelles dades que comuniqui a ICAReus i serà l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi.

L'usuari es compromet expressament a fer un ús adequat dels continguts i serveis de ICAReus i a no emprar-los per, entre d'altres:

1. Difondre continguts delictius, violents, pornogràfics, racistes, xenòfobs, ofensius, d'apologia del terrorisme o, en general, contraris a la llei o a l'ordre públic.

2. Introduir a la xarxa virus informàtics o realitzar actuacions susceptibles d'alterar, espatllar, interrompre o generar errors o danys en els documents electrònics, dades o sistemes físics i lògics de IL·LUSTRE COL·LEGI DE L'ADVOCACIA DE REUS o de terceres persones; així com obstaculitzar l'accés d'altres usuaris al lloc web i als seus serveis mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals ICAReus presta els seus serveis.

3. Intentar accedir als comptes de correu electrònic d'altres usuaris o a àrees restringides dels sistemes informàtics de ICAReus o de tercers i, si s'escau, extreure informació.

4. Vulnerar els drets de propietat intel·lectual o industrial, així com violar la confidencialitat de la informació de ICAReus o de tercers.

5. Suplantar la identitat de qualsevol altre usuari.

6. Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició de, ICAReus o qualsevol altra forma de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, llevat que es compti amb l'autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.

7. Demanar dades amb finalitat publicitària i de remetre publicitat de qualsevol classe i comunicacions amb fins de venda o altres de naturalesa comercial sense que n'hi hagi la prèvia sol·licitud o consentiment.

Tots els continguts del lloc web, com ara textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, així com el seu disseny gràfic i codis font, constitueixen una obra la propietat pertany a ICAReus sense que puguin entendre cedits a l'usuari cap dels drets d'explotació sobre els mateixos més enllà de l'estrictament necessari per al correcte ús del web.

En definitiva, els usuaris que accedeixin a aquest lloc web poden visualitzar els continguts i efectuar, si escau, còpies privades autoritzades sempre que els elements reproduïts no siguin cedits posteriorment a tercers, ni s'instal·lin a servidors connectats a xarxes, ni siguin objecte de cap tipus d'explotació.

Així mateix, totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen al lloc web són propietat de ICAReus, sense que pugui entendre que l'ús o accés al mateix atribueixi a l'usuari cap dret sobre els mateixos.

La distribució, modificació, cessió o comunicació pública dels continguts i qualsevol altre acte que no hagi estat expressament autoritzat pel titular dels drets d'explotació queden prohibits.

L'establiment d'un hiperenllaç no implica en cap cas l'existència de relacions entre ICAReus i el propietari del lloc web en la qual s'estableixi, ni l'acceptació i aprovació per part de ICAReus dels seus continguts o serveis.

ICAReus no es responsabilitza de l'ús que cada usuari els doni als materials posats a disposició en aquest lloc web ni de les actuacions que realitzi en base als mateixos.

 

3.1 EXCLUSIÓ DE GARANTIES I DE RESPONSABILITAT EN L'ACCÉS I LA UTILITZACIÓ

El contingut del present lloc web és de caràcter general i té una finalitat merament informativa, sense que es garanteixi plenament l'accés a tots els continguts, ni la seva exhaustivitat, correcció, vigència o actualitat, ni la seva idoneïtat o utilitat per a un objectiu específic.

ICAReus exclou, fins on permet l'ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa derivats de:

1. La impossibilitat d'accés al lloc web o la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat i / o actualitat dels continguts, així com l'existència de vicis i defectes de tota classe dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, posats a disposició, als quals s'hagi accedit a través del lloc web o dels serveis que s'ofereixen.

2. La presència de virus o d'altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics, documents electrònics o dades dels usuaris.

3. L'incompliment de les lleis, la bona fe, l'ordre públic, els usos del tràfic i el present avís legal com a conseqüència de l'ús incorrecte del lloc web. En particular, i a manera d'exemple, IL·LUSTRE COL·LEGI DE L'ADVOCACIA DE REUS no es fa responsable de les actuacions de tercers que vulnerin drets de propietat intel·lectual i industrial, secrets empresarials, drets a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, així com la normativa en matèria de competència deslleial i publicitat il·lícita.

Així mateix, ICAReus declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobi fora d'aquesta web i no sigui gestionada directament pel nostre webmaster. La funció dels links que apareixen en aquesta web és exclusivament la d'informar l'usuari sobre l'existència d'altres fonts susceptibles d'ampliar els continguts que ofereix aquest lloc web www.advocatsreus.cat no garanteix ni es responsabilitza del funcionament o accessibilitat dels llocs enllaçats; ni suggereix, convida o recomana la visita als mateixos, de manera que tampoc serà responsable del resultat obtingut. ICAReus no es responsabilitza de l'establiment d’hipervíncles per part de tercers.

 

3.2 PROCEDIMENT EN CAS DE REALITZACIÓ D'ACTIVITATS DE CARÀCTER IL·LÍCIT

En el cas que qualsevol usuari o un tercer consideri que existeixen fets o circumstàncies que revelin el caràcter il·lícit de la utilització de qualsevol contingut i / o de la realització de qualsevol activitat en les pàgines web incloses o accessibles a través del lloc web, haurà enviar una notificació a ICAReus identificant-se degudament i especificant les suposades infraccions.

 

3.3 PUBLICACIONS

La informació administrativa facilitada a través del lloc web no substitueix la publicitat legal de les lleis, normatives, plans, disposicions generals i actes que hagin de ser publicats formalment als diaris oficials de les administracions públiques, que constitueixen l'únic instrument que dona fe de la seva autenticitat i contingut. La informació disponible en aquest lloc web s'ha d'entendre com una guia sense propòsit de validesa legal.

 

  1. POLÍTICA DE PRIVACITAT

 

4.1 Informació bàsica sobre Protecció de Dades

Responsable: IL·LUSTRE COL·LEGI DE L'ADVOCACIA DE REUS

Finalitat: Prestar els serveis sol·licitats, mantenir comunicacions per a la consecució d'aquests i mantenir-lo informat sobre la nostra activitat en general.

Legitimació: Execució d'un contracte. Consentiment de l'interessat.

Destinataris: No es cediran dades a tercers, excepte obligació legal.

Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets indicats en la informació addicional, que pot exercir dirigint-se a la direcció col.legi@advocatsreus.org

 

4.2. Informació addicional sobre protecció de dades

 

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

Identitat: IL·LUSTRE COL3LEGI DE L'ADVOCACIA DE REUS - NIF: Q4363003G - Adreça postal: AV. MARIA FORTUNY, 83 PRIMER, 43203 REUS – TARRAGONA Telèfon: 977340850 - Correu electrònic: col.legi@advocatsreus.org

 

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

En IL·LUSTRE COL·LEGI DE L'ADVOCACIA DE REUS tractem la informació que ens faciliten les persones interessades per tal de prestar-li els serveis concertats, realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal dels serveis sol·licitats, mantenir comunicacions a prop dels mateixos, així com l'enviament de comunicacions inclusivament per correu electrònic, per mantenir-lo informat sobre la nostra activitat en general.

 

Per quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran mentre no sol·liciti la seva supressió, i en qualsevol cas, durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Li vam indicar la base legal per al tractament de les seves dades:

• Execució d'un contracte: Prestació dels serveis sol·licitats

• Consentiment de l'interessat: Enviament de comunicacions comercials sobre la nostra activitat en general.

 

A què destinataris es comunicaran les seves dades?

No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal.

 

¿Transferències de dades a tercers països?

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

 

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en IL·LUSTRE COL·LEGI DE L'ADVOCACIA DE REUS estem tractant dades personals que els concerneixin, o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions. Així mateix, en els supòsits legalment establerts, tindrà dret a la portabilitat de les seves dades personals.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas IL·LUSTRE COL·LEGI DE L'ADVOCACIA DE REUS deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Vostè podrà exercir materialment els seus drets enviant un correu electrònic a col.legi@advocatsreus.org o una carta a AV. MARIA FORTUNY, 83 PRIMER, 43203 REUS – TARRAGONA

Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En cas que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es