}
Tel:+34 977340850   

Canal de denúncies

El canal de denúncies del Col·legi de l’Advocacia de Reus s’ha habilitat amb la finalitat d’informar de possibles irregularitats, actes contraris a la legalitat o a les normes internes de l’entitat, conforme a allò que estableix la Llei 2/2023 de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció.

És un dret/deure de totes les persones empleades, proveïdores, directives i membres del Col·legi de l’Advocacia de Reus comunicar qualsevol presumpte irregularitat o acte contrari a la legalitat o a qualsevol norma interna que ens reguli, dels quals en tingui coneixement, permetent així, si escau, adoptar les mesures adequades per reparar conseqüències i evitar que aquest tipus d'irregularitats es puguin repetir en el futur.

Els fets objecte de denúncia han d’estar relacionats amb persones que integren la comunitat col·legial en l'exercici de les seves funcions o de les responsabilitats que els han estat assignades.

El canal de denúncies no està habilitat per recollir comunicacions o informacions relacionades amb:

  •  Els comportaments dels advocats i de les advocades en l'exercici de la seva activitat professional, en l'exercici de la seva activitat en el torn d' ofici o assistència al detingut o víctima o en les seves activitats particulars.
  •  Els comportaments de funcionaris de l' Estat o de l'Administració de Justícia en l'exercici de les seves funcions públiques o activitats particulars.
  •  Els comportaments de qualsevol persona física o jurídica aliena al Col·legi de l’Advocacia de Reus.

Per a més informació sobre la finalitat i funcionament d’aquest canal podeu consultar a l’apartat de “preguntes freqüents”.

En el cas que voleu fer ús d’aquest canal i interposar una denúncia podeu fer-ho accedint a l’apartat de “canal de denúncies”.