Aquesta web utilitza cookies per a millorar la teva experiència amb nosaltres. Per a més informació ves a Política de cookies   

Servei d’Orientació Jurídica

Presentació

Aquest Servei té com a principals objectius i finalitats:

  • Proporcionar als ciutadans/es un servei públic i gratuït d’informació i d’orientació sobre qualsevol qüestió o aspecte jurídic que se’ls plantegi.
  • Informar sobre l’existència d’altres organismes o institucions on el ciutadà es pot adreçar, o bé sobre l’existència d’aquells professionals qualificats que l’ajudaran a resoldre els seus problemes jurídics.
  • Assessorar i informar als ciutadans/es, sobre la documentació necessària per sol·licitar el benefici de justícia gratuïta, d’acord amb el que fixa la normativa actual, i aclareix dubtes sobre com s’han d’emplenar aquests impresos.
  • Informar als ciutadans/es sobre els dubtes que pugui tenir en la redacció de qualsevol tipus de documentació o bé, en com s’han d’emplenar impresos.

Horari

L’activitat es desenvolupa durant 4 dies setmanals (de dilluns a dijous) de 9.30 a 11.30 h. a l’oficina col·legial ubicada a la planta baixa del Palau de Justícia (Av. de Marià Fortuny, 73 baixos).

Reglament

De conformitat amb l’article 42 de la Llei X, la Junta de Govern, en reunió de data 10 de juny de 2014, ha acordat sotmetre a informació pública, per un termini no superior a un mes, el reglament del Servei d’Oritenció Jurídica del Col·legi d’Advocats de Reus