}
Tel:+34 977340850   

Resum de la setmana (del 20 al 26 de febrer de 2023)


  • 20 de febrer de 2023 dilluns

10:00 h Presentació de la Directora dels Serveis Territorials

M. Encarnación Orduna, degana del Col·legi de l'Advocacia de Reus, assisteix a la reunió de presentació de la Directora dels Serveis Territorials.

18:00 h Presa de possessió

M. Encarnación Orduna, degana del Col·legi de l'Advocacia de Reus,  assisteix a la presa de possessió de la consellera del CICAC, la degana del Col·legi de l’advocacia de Sant Feliu de Llobregat, la Sra. Esther López.

  • 21 de febrer de 2023 dimarts

13:00 h Reunió amb Alter Mutua

M. Encarnación Orduna, degana del Col·legi de l'Advocacia de Reus, assisteix a la reunió de l’assessor d’Alter Mútua de la nostra zona, senyor Eduard Codina, que ve al Col·legi de l’Advocacia de Reus per atendre personalment totes les consultes i dubtes dels col·legiats i col·legiades sobre la mútua.

FORMACIÓ

15:00 h Curs d’especialització lletrada en Violència de Gènere

M. Encarnación Orduna, degana del Col·legi de l'Advocacia de Reus, presenta el Curs d’especialització lletrada en Violència de Gènere .

  • 22 de febrer de 2023 dimecres

9:00 h Reunió del Deganat Obert

M. Encarnación Orduna, Degana de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Reus atén personalment a tots/es aquells/es advocats/des que tenen consultes, dubtes o qualsevol altre qüestió relacionada amb l’exercici de la professió i col·legial.

11:00 h Reunió de la Comissió d’Honoraris CGAE

La nostra degana, M. Encarnación Orduna, assisteix a la reunió de la Comissió d'Honoraris del Consell General de l'Advocacia Espanyola.

13:30 h Junta de Govern ICAReus

La Junta de Govern del Col·legi de l'Advocacia de Reus es reuneix per tractar temes diversos relacionats amb el Col·legi.

15:15 – 18:00 h Visita de l’Assessor Alter Mutua

L’assessor d’Alter Mútua de la nostra zona, senyor Eduard Codina, ve al Col·legi de l’Advocacia de Reus per atendre personalment totes les consultes i dubtes dels col·legiats i col·legiades sobre la mútua.

15:00 h Reunió del Grup d’Advocats Joves de Reus

El Grup d’Advocats Joves de Reus es reuneixen al Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Reus per tractar temes dels seus interessos.

16:00 h Reunió de la Comissió d’Honoraris CGAE

La nostra degana, M. Encarnación Orduna, assisteix a la reunió de la Comissió d'Honoraris del Consell General de l'Advocacia Espanyola.

18:00 h Cicle de Seminaris sobre Violència Institucional

La nostra degana, M. Encarnación Orduna, presenta aquest Curs de títol Com aplicar la Jurisprudència del TEDH i del TC en els casos de tortura i/o maltractament ?


  • 23 de febrer de 2023 dijous

11:00 h Reunió Comissió de Sinistres PRC CICAC

La degana del Col·legi de l'Advocacia de Reus, M. Encarnación Orduna, assisteix a la reunió de la Comissió de Sinistres de la Pòlissa de Responsabilitat Civil del Consell de l'Advocacia Catalana.

16:30 h Reunió de la Comissió de Dret Penitenciari del CICAC

La nostra degana, M. Encarnación Orduna, assisteix a la reunió de la Comissió de Dret Penitenciari del Consell de l’Advocacia Catalana.

  • 24 de febrer de 2023 divendres

9:00 h Reunió de la Comissió d’Igualtat i Violència Masclista

La Comissió d’Igualtat i Violència Masclista es reuneix al Col·legi de l’Advocacia de Reus per tractar temes relacionats amb la comissió.

10:00 h Reunió Grup de Treball de Modificació del Reglament Disciplinari CGAE

La nostra degana, M. Encarnación Orduna, es reuneix amb el grup de treball de Modificació del Reglament disciplinari del CGAE per tractar temes relacionats amb el grup de treball.