Resum de la setmana (del 13 al 19 de febrer de 2023)


  • 13 de febrer de 2023 dilluns

13:00 h Reunió de la Secció per la Defensa de la Propietat Privada de l'ICAReus

La Secció per la Defensa de la Propietat Privada de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Reus, es reuneix per tractar temes diversos relacionats amb la Comissió.

14:00 h Reunió de la Comissió Permanent del CICAC

La nostra degana, M. Encarnación Orduna, assisteix a la reunió de la Comissió Permanent del Consell de l'Advocacia Catalana.

FORMACIÓ

17:00 h Presentació del llibre La Mediación en la Empresa Familiar

La nostra degana, M. Encarnación Orduna, juntament amb el Sr. Jesús Sánchez i la Sra. Emma Gumbert, fan la presentació del llibre La Mediación en la Empresa Familiar del Sr. Manel Canyameres.

  • 14 de febrer de 2023 dimarts

12:00 h Reunió de la Comissió del Torn d’Ofici

La Comissió del Torn d'Ofici de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Reus, es reuneix per a tractar temes diversos relacionats amb el Torn d'Ofici.

16:30 h Webinar de Tecnologia

La nostra degana, M. Encarnación Orduna, presenta una Webinar de Tecnologia organitzada pel CICAC.

17:00 h Reunió amb la Sra. Teresa Pallarès

La nostra degana, M. Encarnación Orduna, es reuneix amb la Sra. Teresa Pallarès.

  • 15 de febrer de 2023 dimecres

16:00 h Reunió de la Comissió de Mediació del CICAC

La nostra degana, M. Encarnación Orduna, assisteix a la reunió de la Comissió de Mediació del CICAC.

  • 16 de febrer de 2023 dijous

16:00 h Reunió de la Comissió del Torn d’Ofici del CICAC

La nostra degana, M. Encarnación Orduna, assisteix a la reunió de la Comissió del Torn d'Ofici de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Reus, per a tractar temes diversos relacionats amb el Torn d'Ofici.

FORMACIÓ

17:00 h La Gestió de les Emocions en la Mediació

El Sr. Ramon Tena Pera mediador i formador en gestió de conflictes, realitza una formació de títol La Gestió de les Emocions en la Mediació, a la Sala d’Actes del Il·lustre Col·legi de la Advocacia de Reus, organitzada per la Comissió de Mediació de l’ICAReus i l’Escola de Pràctica Jurídica Guillem M. de Brocà.

  • 17 de febrer de 2023 divendres

Reunió de degans/es del CICAC

La nostra degana, M. Encarnanción Orduna, assisteix a la reunió de degans i deganes del Consell de l'Advocacia Catalana, a Poblet.

13:00 h Reunió de la Comissió de Taxació de Costes

La Comissió de Taxació de Costes de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Reus, es reuneix per a tractar temes diversos relacionats amb aquesta comissió.