}
Tel:+34 977340850   

Resum de la setmana (del 19 al 25 de desembre de 2022)


  • 19 de desembre de 2022 dilluns

13:00 h Reunió Comissió de Mediació

La nostra degana, Encarnación Orduna, es reuneix amb el responsable de la Comissió de Mediació del Col·legi de l’Advocacia de Reus, Rober Giménez, per tractar temes relacionats amb la mediació.

  • 21 de desembre de 2022 dimecres

13:00 h Junta de Govern

La Junta de Govern del Col·legi de l'Advocacia de Reus es reuneix per tractar temes diversos relacionats amb el Col·legi.

  • 22 de desembre de 2022 dijous

9:15 h Segona Junta General Ordinaria

Junta de Govern de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Reus ha acordat convocar la celebració de la primera Junta General Ordinària del 2022, amb el següent ordre del dia:

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l'acta corresponent a la Junta General Ordinària celebrada el passat dia 16 de desembre de 2021.

2. Memòria del Deganat sobre els esdeveniments de l’any 2021.

3. Examen, votació i aprovació, si s’escau, del compte general de despeses i ingressos de l’any 2021.

4. Presa de possessió dels nous càrrecs de vice degà o diputat 1r, diputada 3a, diputada 5a, diputada 6a i secretari.

5. Precs i preguntes

  • 23 de desembre de 2022 divendres

15:15 h Junta Advocats Joves

La Junta de Govern del Col·legi de l'Advocacia de Reus es reuneix per tractar temes diversos relacionats amb el Col·legi.