}
Tel:+34 977340850   

Resum de setmana ( 2 de maig al 8 de maig de 2022)


Setmana 18

del 2 de maig al 8 de maig de 2022

 

  • 2 de maig 2022 dilluns

Auditoria externa de seguiment del sistema de gestió de qualitat

Auditoria externa de seguiment del sistema de gestió de qualitat, d'acord amb la norma ISO 9001:2015 per als serveis col·legials d’Orientació jurídica, Orientació a la mediació, assistència jurídica gratuïta i servei de gestió de torn d'ofici i d'assistència al detingut/da. Amb el resultat d’Avaluació Conforme emès per l’empresa auditora AENOR.

foto

 

  • 3 de maig de 2022 dimarts

12:00 h Reunió de Mediació.

La nostra degana, Encarnación Orduna, es reuneix amb el responsable de la Comissió de Mediació del Col·legi de l’Advocacia de Reus, Rober Giménez, per tractar temes relacionats amb la mediació.

FORMACIÓ

La mediació internacional protagonitzarà la jornada que tindrà lloc el proper 3 de maig, organitzada pel Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada amb la col·laboració del Centre de Mediació de Catalunya.

 

  • 4 de maig de 2022 dimecres

16:30 h Reunió Comissió de Violència de Gènere i Igualtat CICAC.

La nostra degana M. Encarnación Orduna, assisteix a la reunió de la Comissió de Violencia de Gènere i Igualtat del Consell de l'Advocacia Catalana.

foto