}
Tel:+34 977340850   

Resum de la setmana (24-30 de gener de 2022)


 

24 de gener de 2022 dilluns

9:00 h Deganat Obert.

M. Encarnación Orduna, degana del Col·legi de l'advocacia de Reus, atén les consultes i propostes dels col·legiats i col·legiades relacionades amb l’exercici de la professió i col·legiació.

12:00 h Reunió amb el president de l’Audiència.

La nostra degana, M. Encarnación Orduna, es reuneix amb el president de l’Audiència.

 

26 de gener de 2022 dimecres

13:00 h Reunió Alter Mútua

La degana del Col·legi de l'Advocacia de Reus, M. Encarnación Orduna, assisteix a la reunió de la Junta Directiva d'Alter Mútua

13:30 h Junta de Govern

La Junta de Govern del Col·legi de l'Advocacia de Reus es reuneix per tractar temes diversos relacionats amb el Col·legi.

 

27 de gener de 2022 dimecres

12:00 h Comissió de Sinistres de la Pòlissa de Responsabilitat Civil del CICAC

La nostra degana, M. Encarnación Orduna, assisteix a la reunió telemàtica amb la Comissió de Sinistres de la Pòlissa de Responsabilitat Civil del Consell de l’Advocacia Catalana.

 

28 de gener de 2022 divendres

9:30 Junta General Ordinària

La Junta de Govern de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Reus ha acordat convocar la celebració de la primera Junta General Ordinària del 2022, amb el següent ordre del dia:

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l'acta corresponent a la Junta General Ordinària celebrada el passat dia 16 de desembre de 2021.

2. Memòria del Deganat sobre els esdeveniments de l’any 2021.

3. Examen, votació i aprovació, si s’escau, del compte general de despeses i ingressos de l’any 2021.

4. Presa de possessió dels nous càrrecs de vicedegà o diputat 1r, diputada 3a, diputada 5a, diputada 6a i secretari.

5. Precs i preguntes

 

Junta 1

 

Junta 2