Aquesta web utilitza cookies per a millorar la teva experiència amb nosaltres. Per a més informació ves a Política de cookies   

Servei d’Orientació Jurídica

Presentació

Aquest Servei té com a principals objectius i finalitats:

  • Proporcionar als ciutadans un servei públic i gratuït d’informació i d’orientació sobre qualsevol qüestió o aspecte jurídic que se’ls plantegi.
  • Informar sobre l’existència d’altres organismes o institucions on el ciutadà es pot adreçar, o bé sobre l’existència d’aquells professionals qualificats que l’ajudaran a resoldre els seus problemes jurídics.
  • Assessorar i informar als ciutadans, sobre la documentació necessària per sol·licitar el benefici de justícia gratuïta, d’acord amb el que fixa la normativa actual, i aclareix dubtes sobre com s’han d’emplenar aquests impresos.
  • Informar als ciutadans sobre els dubtes que pugui tenir en la redacció de qualsevol tipus de documentació o bé, en com s’han d’emplenar impresos.

Horari:

L’activitat es desenvolupa durant 4 dies setmanals (de dilluns a dijous) de 9.30 a 11.30 h. a l’oficina col·legial ubicada a la planta baixa del Palau de Justícia (Av. de Marià Fortuny, 73 baixos).

Reglament:

De conformitat amb l’article 42 de la Llei X, la Junta de Govern, en reunió de data 10 de juny de 2014, ha acordat sotmetre a informació pública, per un termini no superior a un mes, el reglament del Servei d’Oritenció Jurídica del Col·legi d’Advocats de Reus