}
Tel:+34 977340850   

Resultat eleccions JG - GAJLa convocatòria d’eleccions als càrrecs de la Junta de Govern del Grup de l'Advocacia Jove de Reus s’ha proclamat, en data d’avui, als col·legiats i col·legiades que formen part de l’única candidatura presentada dins el termini.

 
És per aquest motiu que es consideren candidats i candidates electes a aquesta única candidatura presentada als següents:

1.- ANA MARIA CABAÑERO LOZANO, presidenta
2.- SERGI MONTAÑA SUAZO 
3.-  LAURA CEDÓ FERRÉ 
4.- LIDIA ALONSO QUEIPO 
5.- ANNA MAÑÉ GARCÍA 
6.-  RUBÉN JIMÉNEZ RIVERA