L'Assemblea General Ordinària (26/02/21)El pròxim dia 26 de febrer tindrà lloc a la seu col·legial l'Assemblea General Ordinària del GAJReus, a les 13:30 hores en primera convocatòria i a les 14:00 hores en segona convocatòria, amb el següent ordre del dia: 

  1. Informe de gestió de la Junta de Govern. 
  2. Informe econòmic i censura dels comptes. 
  3. Proposta d'activitats pel nou exercici. 
  4. Precs i preguntes.