Composició Junta - GAJEn l’assemblea convocada en data 8 d’abril de 2022 pel Grup d’Advocacia Jove de Reus,  es van aprovar els càrrecs de la seva Junta. És per aquest motiu que des d’aquesta data els càrrecs són els següents:

Sergi Montaña Suazo: President

Laura Cedó Ferré: Vicepresidenta

Lidia Alonso Queipo Tresorera

Rubén Jiménez: Secretari

Julio Pardo Faro: Vocal 1

Teresa Llevat Bonet: Vocal 2