}
Tel:+34 977340850   

Seminari sobre CIVILAW-FAMILIA

Dins del marc del Pla Estratègic del Consell de l’Advocacia Catalana previst per als propers anys, l’àrea de Relacions Internacionals ha actuat com a enllaç entre l’advocacia catalana i  institucions/organitzacions d’àmbit internacional per a participar com a contrapart en un nou i engrescador projecte, finançat per la Comissió Europea, que estarà coordinat per la Fundació Europea d’Advocats (ELF). Del qual també hi formaran part les següents institucions:
 
- El Col·legi d’Advocats d’Itàlia
- El Col·legi d’Advocats de Xipre
- El Col·legi d’Advocats de Romania
- El Col·legi d’Advocats de Polònia
- El Col·legi d’Advocats d’Atenes
- El Col·legi d’Advocats de la República Txeca
- El  Consell de l’Advocacia d’Espanya (CGAE)
 
Així doncs, entre els anys 2022-2024, la Comissió de Formació del Consell de l’Advocacia Catalana treballarà juntament amb  l’Àrea d'Internacional del CICAC, a fi de promoure i dur a terme el projecte “CIVILAW”,  que té per principal objectiu formar advocats i advocades, procedents de set estats membres de la UE,  en instruments legals internacionals relatius al:
 
1.            DRET DE FAMÍLIA: entre els mesos de febrer de 2022, el febrer de 2023.
2.            INSOLVÈNCIES: entre els mesos de març de 2023, el març de 2024.
 
En ambdues matèries,  s’oferiran seminaris per treballar el contingut jurídic internacional, així com la promoció de la creació de xarxes informals de col·laboració (networking) entre l’advocacia de diferents països de la UE. Actualment, la internacionalització s’ha convertit en una necessitat ineludible, per fomentar processos d'expansió i continuar creixent per ser més competitius com a despatx/servei jurídic .
 
Tot seguit, ens centrarem en la convocatòria del  seminari sobre CIVILAW-FAMILIA, que és la que tenim programat en primer terme.
 
Els continguts que s’estudiaran en aquest seminari, són:

 • Competència en casos matrimonials (divorci, separació legal i nul·litat del matrimoni) i en matèria de responsabilitat parental, segons normativa europea.
 • Tractament normatiu i processal del Segrest internacional de menors.
 • Reconeixement, exigibilitat i execució de les decisions en matèria de família.
 • Competència, llei aplicable i reconeixement i execució de decisions en matèria de règims patrimonials matrimonials i sobre conseqüències patrimonials de les unions registrades.

Si les condicions sanitàries del moment/país ho permeten, aquest seminari, s’anirà replicant PRESENCIALMENT durant tot l’any 2022, entre els següents Col·legis:
 

Tema del seminariLlocData

Dret de FamíliaAtenes, Grècia****Febrer 2022

Dret de FamíliaRoma, ItàliaMarç 2022

Dret de FamíliaBucarest, RomaniaAbril 2022

Dret de Família Nicòsia, XipreJuny 2022

Dret de FamíliaVarsòvia, PolòniaSetembre 2022

Dret de Família Praga, República TxecaOctubre 2022

Dret de FamíliaPiraeus, GrèciaDesembre 2022

Dret de FamíliaItàliaPer definir

Dret de FamíliaGrèciaPer definir

 
*** És molt probable que a conseqüència de la sisena onada provocada per la pandèmia de la COVID-19, aquest primer seminari s’ofereixi només en format en línia.
 
 
On s’impartirà el mateix programa formatiu,
 
08:30 h.- Inici i Introducció
09:30 h.- Competència en casos matrimonials
11:30 h.- Segrest internacional de menors
14:00 h.- Reconeixement, exigibilitat i execució de les decisions en matèria de família
15:40 h.- Competència, llei aplicable i reconeixement i execució de decisions en matèria de règims patrimonials matrimonials i sobre conseqüències patrimonials de les unions registrades
17:00 h.- Fi del seminari
 
Tots aquests continguts i conceptes, es treballaran de la mà de 6 ponents experts en aquesta matèria, els quals s’aniran organitzant en funció del lloc de celebració del seminari.

Amb relació a la convocatòria que s’obre des del CICAC, us informem que ofereix la possibilitat que assisteixin de forma gratuïta a aquestes formacions 9 advocades o advocats procedents de qualsevol dels 14 col·legis de l’Advocacia Catalana, tenint en compte que només s’adjudicarà una 1 única plaça per seminari/destinació.
Els requisits per poder presentar la sol·licitud, són:

 • Estar col·legiat/da en un col·legi de l’advocacia de Catalunya.
 • Tenir experiència mínima de 5 anys en l’exercici professionals en temes de família.
 • Acreditar un nivell d’anglès suficient (preferiblement Nivell Advanced), ja que les formacions es realitzaran en aquest idioma.
 • Enviar el formulari de sol·licitud de la convocatòria omplert i signat i CV.

El projecte és finançat per la UE, per tant, aquesta finançarà les despeses de desplaçament, allotjament i manutenció de les persones que assisteixin a qualsevol dels 9 seminaris oferts fora de Catalunya.

Els requisits per a poder gaudir d’aquesta ajuda és:

 • Que la persona que es desplaci haurà d’assumir per avançat les despeses de transport i allotjament.
 • Un cop verificada l’assistència al seminari, la European Lawyer’s Foundation (ELF) reemborsarà les despeses de transport que es justifiquin i addicionalment es farà una transferència de 300 € (import únic que no s’ha de justificar) que la ELF proporciona per assumir despeses d’allotjament i manutenció.
 • Les despeses de transport (bitllet d’avió, transport local) han de ser degudament justificades per l’alumnat que assisteixi a qualsevol dels 9 seminaris que se celebren fora de Catalunya, per tant, s’exigirà la presentació de tiquets i comprovants.

Aquesta i més informació (mesures antiCOVID,...) la podreu trobar aquí.Imatges relacionades

ññ