La tasca de l'advocacia davant la tortura i/o maltractament, i l’assistència lletrada en casos de persones en situació de vulnerabilitat

La Comissió de DRETS HUMANS del Consell de l’Advocacia Catalana ha organitzat amb la col·laboració de l’associació d’IRÍDIA ( https://iridia.cat/qui-som/ ), un cicle de seminaris formatius en línia al voltant de la violència institucional, anomenat “IDENTIFICACIÓ I DEFENSA DE LES VÍCTIMES”. Com bé coneixeu, la violència institucional es genera en aquelles situacions en què les institucions públiques vulneren els drets de les persones a través de l'exercici de la força física o psicològica, generant una afectació a la seva integritat física, psíquica i/o moral. Aquestes situacions per la seva naturalesa i per la situació de desigualtat i/o vulnerabilitat en que normalment que es troben les víctimes, passen generalment desapercebudes, per aquest motiu cal un coneixement i voluntat fermes per tal de visualitzar-les i denunciar-les.

Les advocades i els advocats han de ser conscients del paper clau que juguen en la identificació dels actes de violència institucional que poden incloure actes de tortura, tractes o penes cruels, inhumans o degradants i en la cerca de la sanció a les persones responsables d’aquests actes. Per aquest motiu, aquest cicle de seminaris pretén proveir de les eines i estratègies adequades a advocades i advocats, així com a professionals d’altres àmbits, per tal d’identificar les possibles víctimes de violència institucional i articular la seva defensa.

La PRIMERA sessió: “La tasca de l'advocacia davant la tortura i/o maltractament, i l’assistència lletrada en casos de persones en situació de vulnerabilitat”, se celebrarà el 25 de gener de 2023 a les 18:00 hores. Comptarà amb la intervenció en la inauguració de l’Excma. Sra. Encarna Orduna, presidenta del CICAC, i del Sr. Carles McCragh, president del Consell Assessor de l'Observatori de Drets de les Persones de l'ICAB.

La moderació anirà a càrrec del Sr. David Querol, membre de la Comissió de DDHH del CICAC i de la Comissió de Dret Penal Internacional l'ICAB.

Les ponents seran:

Marta Vallverdú, advocada, del servei d'atenció i denúncia davant casos de violència institucional d'Irídia.

Elisenda Pradell, psicòloga del servei d'atenció i denúncia davant casos de violència institucional d'Irídia.

Per a poder assistir, només cal realitzar inscripció: 

Informació cicles: https://www.cicac.cat/2022/12/cicle-de-seminaris-sobre-violencia-institucional-identificacio-i-defensa-de-les-victimes/

1a sessió: https://www.cicac.cat/2022/12/wbincicac-la-tasca-de-ladvocacia-davant-la-tortura-i-o-maltractament-aixi-com-assistencia-lletrada-en-casos-de-persones-en-situacio-de-vulnerabilitat/

Inscripcions gratuïtes : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScdcTaYmfTVw-e_uJiqWUXD41di7la-dLxCyCzTy_ncbS5mEA/viewform

 Imatges relacionades

D
X