}
Tel:+34 977340850   

Formació: Seminari TRADATA-2

En el marc del Pla Estratègic del Consell de l’Advocacia Catalana i dins de l’àrea de Relacions Internacionals, el Consell de l’Advocacia Catalana torna a oferir el projecte TRADATA-2, finançat per la Comissió Europea, que estarà coordinat per la Fundació Europea d’Advocats (ELF), i que té l’objectiu formar advocades i advocats de 8 estats membres en la legislació relativa a la protecció de dades (Regulació EU 2016/679 i la Directiva EU 2016/680).

Consegüentment, us informem que ja estan obertes les inscripcions pel seminari gratuït TRADATA-2, que en aquesta ocasió se celebrarà el divendres 21 d’abril 2023 de 9 a 17 hores:

1. En format PRESENCIAL a Barcelona, concretament a la seu de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (C/ Mallorca núm. 283 de Barcelona, sales 62/63 6a Planta).

2. La llengua del seminari serà el CATALÀ i l’ANGLÈS, i es proporcionarà traducció simultània en ambdues llengües.

3. Al seminari també hi assistiran advocades i advocats de diferents països de la UE.

4. El seminari és gratuït i inclou pausa de cafè i dinar, les places són limitades assignades per ordre d’inscripció.

5. Cal inscripció prèvia per mitjà del formulari d’inscripció que us remetem, i un document de compromís d’assistència.

Formulari d’inscripció: https://forms.gle/Kxo8NBdFbYFrhiMf6

Us informem que la data límit per a realitzar la inscripció, és el dilluns, 10 d’abril de 2023 (inclòs).

Pel que fa als CONTINGUTS a tractar durant el seminari, són: 

· Introducció al reglament general de protecció de dades (GDPR)

· Principis relacionats amb el tractament de dades personals

· El principi del consentiment

· Drets de l’interessat, inclosos drets en investigacions i procediments penals

· Responsable i processador de dades

· La directiva 2016/680 (dades personals i faltes i sancions penal)

· Transferència de dades personals a tercers països

D’acord amb dret Europeu:

REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d’abril del 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades).

DIRECTIVA (UE) 2016/680 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d’abril de 2016 relativa a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals per part de les autoritats competents per a fins de prevenció, investigació, detecció o enjudiciament d’infraccions penals o d’execució de sancions penals, i a la lliure circulació de les dades esmentades i per la qual es deroga la Decisió Marc 2008/977/JAI del Consell

 Imatges relacionades

C