}
Tel:+34 977340850   

Formació del CICAC: “HABITATGE I TORN D’OFICI"

El Consell de l’Advocacia Catalana ha organitzat un nou curs en línia sobre HABITATGE I TORN D’OFICI".

Les necessitats formatives dels i de les juristes en matèria del Dret d’habitatge, fa que sigui necessari impartir una formació àmplia, complerta i exhaustiva, adreçada a l’advocacia que ha d’encarar assumptes relatius a aquesta branca del Dret.

Degut a la conjuntura econòmica i social actual del nostre país, aquesta especialitat, el Dret d’habitatge, ha assolit un pes considerable, per aquest motiu és necessari oferir una formació teòrica i pràctica, per a que es puguin prestar a la ciutadania un assessorament lletrat de la màxima qualitat, i en especial el col·lectiu de l’advocacia que presta el servei d’assistència jurídica gratuïta en el TORN D’OFICI. 

L’objectiu fonamental d'aquesta acció formativa és conèixer i analitzar de forma minuciosa i transversal tota la legislació, els procediments i les polítiques relacionades amb l'habitatge des d'un punt de vista pràctic, però amb el màxim rigor jurídic. Es tractarà:

- Fonaments i el marc legal regulador del dret a l'habitatge a nivell nacional i internacional (dret comparat).

- Procediments hipotecaris.

- Comparativa de la jurisprudència que hi ha en matèria d’arrendaments, nacional i comunitària.

- Jurisprudència del Tribunal Constitucional sobre el dret a l’habitatge, el dret de propietat, la funció social de la propietat, etc.

- Procediments d’ocupació il·legal d’habitatges.

- El paper de l'Administració i dels ens privats en l'efectivitat del dret a l’habitatge

- Normativa per garantir l'accés de les persones a un habitatge digne i adequat, respectant al mateix temps el medi ambient. 

El curs té una durada total de 30 hores, distribuïdes en 24 hores teòriques (de dues hores cadascuna); més 6 hores de sessions pràctiques.

Aquesta formació s’ofereix íntegrament en format videoconferència, només en DIRECTE, dimarts i dijous, en horari de les 15:00h a les 17:00h (ZOOM). A banda de la videoconferència en directe, l’alumnat disposarà de la plataforma formativa d’aquest Consell, per accedir als materials didàctics de les persones ponents, tutoritzacions i activitats d’avaluació.

Serà inaugurat el dimarts, 12 de desembre de 2023 a les 15:00h, a càrrec de:

- l’Excma. Sra. Encarna Orduna

Presidenta del CONSELL DE L’ADVOCACIA CATALANA i  Degana de l’ICAREUS

- l’Excma. Sra. Eulàlia Barros

Presidenta de la Comissió de Formació i del TO, del CONSELL DE L’ADVOCACIA CATALANA i Degana de l’ICASBD

- l’Excma. Sra. Maria Pastor

Degana del Col·legi de l’Advocacia de Mataró i Directora del curs 

-Sra. Elga Molina

Tutora del curs 

Us derivem a la pàgina web del CICAC, per accedir a més informació i a les inscripcions:

WEB: https://www.cicac.cat/?p=32047

INSCRIPCIONS: https://www.formacioadvocaciacatalana.cat/course/view.php?id=612

Aquest curs és GRATUÏT, atès que compta amb el finançament dels fons Next Generation EU.

Us informem que disposem de 60 places, les quals s’assignaran per estricte ordre d’arribada. Les persones que s’inscriguin hauran d’emplenar i signar el document adjunt “Annex 1”, i fer-ho arribar al CICAC, segons les indicacions del programa, abans del 04/12/2023.Imatges relacionades

d