}
Tel:+34 977340850   

Formació: Curs pràctic Dret Civil Català 2024

 El Consell de l’Advocacia Catalana ofereix de l'1 de juliol de 2024 fins al 15 de novembre de 2024, la 2a edició del Curs pràctic Dret Civil Català 2024 amb una durada total de 50 hores, distribuïdes en 40 hores en teleformació a través de la Plataforma Formativa del CICAC i 10 hores presencials a la seu de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Reus.

Aquest curs s’adreça tant a l’advocacia en exercici, com per a la resta d’operadors jurídics que senten la necessitat d’actualitzar i ampliar els seus coneixements per especialitzar-se professionalment en els diferents àmbits del Dret civil català (successions, família, patrimonial, etc.), per a obtenir la capacitat tècnica per assessorar amb rigor la seva clientela, i actuar amb responsabilitat.

El curs pretén oferir un estudi complet, ampli i rigorós, des d’un nivell pràctic i actualitzat, aprofundint en la resolució de casos reals.

L’alumnat obtindrà una formació integral i global.

La metodologia es basa en l’aprenentatge significatiu, on les persones ponents utilitzaran els coneixements previs de l’alumnat per aprofundir en els conceptes i pràctiques professionals. Durant el curs l’alumnat tindrà accés al material teòric i pràctic pel correcte desenvolupament del programa formatiu, a través de la plataforma virtual del Consell de l’Advocacia Catalana.

En aquelles sessions en les quals el seu objecte així ho permeti es procurarà que el cas pràctic es vagi construint i ampliant de forma successiva al llarg de les diverses ponències que estiguin interrelacionades, als efectes de despertar i potenciar l’habilitat que tot advocat i advocada ha de tenir consistent en relacionar les diferents institucions en dansa, per assolir d’aquesta manera una visió de conjunt de la problemàtica plantejada.

L’equip de ponents són persones amb un coneixement profund de les institucions objecte de la sessió que imparteixen: advocats/des especialistes en la matèria, magistrats/des, notaris/es, registradors/res i professorat universitari.

Els i les ponents mantindran un contacte amb la direcció del curs als efectes que es respecti l’enfocament eminentment pràctic de les ponències i que, especialment en el cas de ponències interrelacionades, es coordinin els continguts concrets de cadascuna d’elles als efectes d’evitar superposicions o reiteracions innecessàries.

Us informem que aquest curs està subvencionat al 100% pel fons Next Generation EU, mitjançat el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya (d'ara endavant, CONFORCAT), el qual té encomanada la gestió i execució dels programes de la formació professional contínua, així com el seguiment i control de les accions formatives que es duguin a terme en l’àmbit de Catalunya. 

Data: De l'1 de juliol de 2024 fins al 15 de novembre de 2024

Format:

Teleformació a través de la Plataforma Formativa del Consell de l’Advocacia Catalana (40 hores)

Presencial a la seu de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Reus (10 hores)

Preu: Gratuït.

Places: El nombre de places disponibles són 60, les quals s’assignaran per estricte ordre d’arribada. Les persones que s’inscriguin hauran d’emplenar i signar els documents adjunts “Annex 1” i “drets i compromisos”, i fer-ho arribar al CICAC, segons les indicacions del programa, abans del 25/06/2024. Un cop exhaurides les places, les persones que NO siguin seleccionades seran informades.

Inscripcions gratuïtes i programa, i per veure els drets i compromisos de la formació, clica aquí.Imatges relacionades

F