Fiscalitat als procediments de família. Dissolució del patrimoni

La comissió de Formació del CICAC, a proposta del Col·legi de l’Advocacia de Tarragona, ha organitzat  el proper wbinCICAC que sota el títol  "FISCALITAT ALS PROCEDIMENTS DE FAMÍLIA. DISSOLUCIÓ DEL PATRIMONI", se celebrarà el dijous, 8 de juliol de 2021, a les 18:00 hores, mitjançant la plataforma ZOOM.
 
En aquest webinar es facilitaran nocions clares de les repercussions tributàries en les ruptures matrimonials quan hi ha moviments d'immobles.
 
La presentació de la conferència anirà a càrrec de l’Excm. Sr. Rogeli Montoliu, secretari i president  de la Comissió de Formació del Consell de l’Advocacia Catalana i degà de l'ICA Vic, i de l’Excma. Sra. Estela Martín, vicepresidenta de la Comissió de Formació i degana de l’ICAT.  
 
La moderació anirà a càrrec de la Sra. Ana Casas, presidenta de la Secció de Família de l’ICAT.
 
Amb relació a l'equip de persones conferenciants, comptarem amb la participació de:
 
La Sra. Guadalupe Díaz-Sunico, advocada especialista en Dret Financer i Tributari Internacional.
 
Contingut: Fiscalitat en les ruptures matrimonials. Especial rellevància a moviments patrimonials originats pel pagament de prestació compensatòria i prestació econòmica per raó de la feina. IRPF / ITP / AJD /
Intervenció: 25 minuts
 
El Sr. Alejandro Ebrat, advocat especialista en Dret Tributari, herències i testaments.
 
Contingut: El concepte de comunitat de béns i el d'excés d'adjudicació a efectes civils i fiscals. Les divisions en els divorcis: les liquidacions en règims de guanys i de separació de béns, tributació en TPO / AJD. DGT / jurisprudència i doctrina.
Intervenció: 25 minuts
 
A continuació us facilitem l'enllaç a la pàgina web del CICAC per ampliar informació i tramitar la inscripció així com l'accés via ZOOM:
 
Link al web del CICAC:

https://www.cicac.cat/?p=23553
 
 
Link inscripcions ZOOM:

https://zoom.us/webinar/register/WN_S0lbpiUUSU68JWgoEAGyOwImatges relacionades

..