Aquesta web utilitza cookies per a millorar la teva experiència amb nosaltres. Per a més informació ves a Política de cookies   

Espai: INICIATIVA #IUSdiàleg

El Consell de l’Advocacia Catalana i Alter Mútua  impulsen un nou espai de reflexió, anomenat #IUSdiàleg destinat a  les companyes i companys advocades i advocats, que estan col·legiats/des en qualsevol dels 14 Col·legis de l’Advocacia Catalana. Aquesta iniciativa té com a objectiu, canalitzar de forma corporativa els reptes individuals i col·lectius, personals i professionals de persones advocades i mediadores, prenent en consideració la difícil situació que es produeix a l’exercici de la professió, amb necessitats professionals i socials emergents originades per la pandèmia de la COVID-19, i l’intens desgast i també oportunitats que la situació genera.
 
Davant la situació de trauma col·lectiu de la pandèmia, sumats a traumes individuals i col·lectius de les persones, que han fet emergir noves disputes, conflictes, reclamacions i/o processos judicials, els professionals de l’advocacia estem cridats a aportar el millor i més elevat de nosaltres mateixos, com a professionals i persones que acompanyem processos conflictius i/o judicials per oferir vies que aportin seguretat jurídica, confiança, justícia i equitat a les persones físiques i jurídiques, famílies i organitzacions empresarials i/o socials.
 
El CICAC  i Alter Mútua  posem  a disposició a través de #IUSdiàleg una oportunitat de diàleg per a la consciència corporativa i col·lectiva, per posar llum a les ombres individuals i col·lectives, un espai de descans i d’activació, que prioritza les emocions i les expressions, més enllà de les idees. Una proposta senzilla i poderosament transformadora, convidadora d’un nou paradigma.
 
#IUSdiàleg és una iniciativa de diàleg en línia, que s’ofereix per canalitzar de forma  propera i no accelerada els esmentats reptes professionals i personals individuals i col·lectius de l’exercici de la professió de l’advocacia a Catalunya.
 
Un espai i temps de diàleg de qualitat, per expressar, escoltar i harmonitzar les experiències professionals i personals de les persones col·legiades en les seves activitats de:
 

  • consultoria legal i/o sociojurídica,

  • l’exercici de la professió davant els tribunals de justícia i/o tribunals arbitrals

  • l’exercici de la negociació, conciliació, mediació i/o arbitratge en disputes i/o conflictes entre persones, entre persones i organitzacions, a dins les organitzacions, i entre empreses entre sí,

  • l’exercici del dret col·laboratiu, i el sentit de pertinença corporatiu,

  • les diferents iniciatives professionals per a reinventar-se i/o acomplir la missió/vocació/motivació professional en favor de la justícia, l’equitat, els drets humans i/o la resolució i transformació pacífica de conflictes.

 
 
… Tot això, en el marc de la pandèmia per la COVID-19 i com aquesta situació ha afectat totes les esferes de l’exercici de la professió i les esferes personals de les advocades i advocats.
 
Metodologia: diàleg telemàtic, proper i a distància; activitat gratuïta per a les persones col·legiades: 2 h; metodologia pròpia provada, en desenvolupament en tres fases interrelacionades, d’acord amb els principis de la comunicació no violenta i els principis de participació voluntària i confidencialitat de Chatam House.
 
Presenta l’acte: Excma. Sra. M. Eugènia Gay, presidenta del Consell de l’Advocacia Catalana i degana de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona.
 
Facilitador del diàleg: Jordi Palou Loverdos, advocat,  mediador en conflictes i facilitador de diàlegs en l'àmbit nacional i internacional, Premi CICAC 2015 “Valor de l’Advocacia compromesa”: L’advocat català Jordi Palou-Loverdos, expert en mediació i resolució pacífica de conflictes, pioner de la justícia universal i impulsor de diferents iniciatives per facilitar el diàleg entre persones, col·lectius i pobles, rep el Premi ‘Valor’ a l’Advocacia Compromesa.
 
Data: Dijous, 15 d’abril de 2021
 
Horari: 16.00 a 18.00 hores
 
Preu: Gratuït
 
Plataforma digital: ZOOM
 
Places limitades: 25 places. Les places seran assignades per estricte ordre d’arribada d’inscripcions
 
Requisits: Estar col·legiat o col·legiada en qualsevol dels 14 Col·legis d’Advocats/Advocacia Catalana. Es comprovarà mitjançant el  Directori d’advocades i advocats del CICAC. Aquesta sessió només s’oferirà en format línia. Caldrà que els i les assistents es connectin amb càmera i micròfon en directe.
 
Enllaç per inscripcionsImatges relacionades

ñ