}
Tel:+34 977340850   

Curs d’especialització lletrada en la jurisdicció de Menors 2022

El Consell de l’Advocacia Catalana inicia el Curs d’especialització lletrada en la jurisdicció de Menors 2022

L’objectiu d’aquest curs és que l’advocacia adquireixi els coneixements tant teòrics com pràctics necessaris per poder assistir persones menors d’edat.

El curs té una durada total de 31 hores, distribuïdes en 24 hores teòriques (13 sessions); més 6 hores de pràctica (distribuïdes en dues/tres sessions); més 1 hora de prova avaluadora.

Aquest curs és íntegrament en línia. Es durà a terme mitjançant videoconferència, amb la plataforma digital “ZOOM”, i l’hora de la prova final en línia es portarà a terme mitjançant la plataforma virtual d’aquest Consell de l’Advocacia Catalana.

Dates i horaris

Sessions teòriques (24 hores): Dilluns i dimecres. Dins del període que va des del 7 de novembre de 2022 fins al 21 de desembre de 2022. A partir de les 15 hores

Sessions pràctiques obligatòries (6 hores): Dins del període del 22 de desembre de 2022 fins al 19 de gener de 2023 (dates pendents de programar).

Prova final obligatòria en línia (1 hora): Divendres, 20 de gener de 2023 de 14 a 15 hores

Preus

Preus per a col·legiades i col·legiats dels Col·legis de l’Advocacia de Catalunya:

160€

Preus per a altres professionals:

200€

Un cop iniciat el curs NO és possible la devolució (ni parcial, ni total) de l’import de la inscripció. El CICAC es reserva el dret de modificar i/o suspendre el programa de l’acció formativa.

 

El període d’inscripció fineix uns dies abans de l’inici les pràctiques obligatòries. Us recordem que per poder realitzar les pràctiques obligatòries es imprescindible la visualització de la part teòrica al 100%.

Certificat

Es lliurarà el certificat d’aprofitament a aquells alumnes que hagin:

Superat totes les activitats de formació continuada estipulades en el punt anterior.

Per acreditar el seguiment del curs en format VIDEO STREAMING és imprescindible fer-ho amb les claus d’accés personals que cada alumne hagi creat. No s’admeten visualitzacions compartides amb una única clau d’accés.

Al finalitzar les sessions teòriques i pràctiques emeses per Videoconferència/ vídeo streaming, es comprovarà la seva visualització, de tot l’alumnat.

L’alumnat que segueixi les sessions teòriques i no realitzi ni les pràctiques ni la prova, se’ls lliurarà un certificat d’inscripció, que NO HABILITA per a la intervenció davant la jurisdicció de menors.

Les persones que cursin exclusivament el mòdul d’atenció a les persones menors d’edat com a víctimes de violència, se’ls lliurarà certificat relatiu al mòdul cursat, especificant les 6 hores de formació que es contemplen en aquest. Expressament s’indica que si no es disposa amb anterioritat de la formació habilitant per actuar en la jurisdicció de menors, el mòdul d’atenció a les persones menors d’edat com a víctimes de violència no habilita, per si mateix, per a l’exercici davant de la jurisdicció de menors.

QUEDA RATIFICADA L’APROVACIÓ DE L’HOMOLOGACIÓ CICAC FETA EN EL SEU DIA. AQUEST CURS HABILITA L’ACCÉS DEL TORN D’OFICI DE MENORS EN AQUELLS COL·LEGIS QUE AIXÍ HO HAGIN ACORDAT

PROGRAMA

Més informació i inscripcions a www.cicac.catImatges relacionades

S