Festivitat ICAVic

La nostra degana, M. Encarnación Orduna, assisteix a la festa col·legial del Col·legi de l’Advocacia de Vic.