El dret col·laboratiu: Un nou ADR útil per a l’advocacia

Webinar de clausura del Programa In-Mediació 2023 sota el títol: El dret col·laboratiu: Un nou ADR útil per a l’advocacia, organitzat pel Consell de l’Advocacia Catalana, amb el suport del Departament de Justícia, Drets i Memòria, de la Generalitat.

12 de desembre de 2023 en horari de 16 a 18.30 hores

Més informació:

https://www.cicac.cat/2023/11/webinar-de-clausura-del-programa-in-mediacio-2023-el-dret-collaboratiu-un-nou-adr-util-per-a-ladvocacia/

Inmediació

 

Reus, 12 de desembre de 2023