}
Tel:+34 977340850   

Curs d’especialització per a lletrats/des del Torn d’Ofici i el SOJ per a la detecció i defensa de víctimes en situació de vulnerabilitat en el Torn d’Ofici

FORMACIÓ JURÍDICA EN MATÈRIA DE CRIMS CONTRA LA HUMANITAT I TRÀFIC D’ÉSSERS HUMANS

 

En el marc de la posada en marxa del “Servei de referents col·legials en matèria de tràfic d’éssers humans, crims de guerra i contra la humanitat”, en col·laboració amb el Departament d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya, el Consell de l’Advocacia Catalana, juntament amb el Col·legi de l’Advocacia de Tarragona, Reus i Tortosa, han organitzat una formació pels advocats i advocades adscrites al torn d’ofici i al Servei d’Orientació Jurídica dels diferents Col·legis per a l’assistència i assessorament quan es detecti una possible sol·licitud de protecció jurídica de la víctima de crims internacionals i tràfic de persones. La formació està oberta a totes les persones col·legiades que hi estiguin interessades.

 

Aquesta formació s’ha organitzat en dues sessions que seran únicament presencials:

 

SESSIÓ 1:

Data: dijous, 13 de juny 2024, de les 16:30 h a les 18:30 h

Lloc: Col·legi de l’Advocacia de Tarragona (C. d’Enric d'Ossó, 1 - 43005 Tarragona)

Títol: “La defensa de les víctimes de tràfic de persones en les seves diferents formes i la seva incidència a Catalunya”

Ponent: Sra. Rosa M. Cendón Leris, tècnica de la Subdirecció de Sensibilització i Prevenció. Direcció General per a l’Erradicació de les Violències Masclistes. Departament d’Igualtat i Feminismes.

 

SESSIÓ 2:

Data: dijous, 27 de juny 2024, de les 16:00 h a les 18:00 h.

Lloc: Col·legi de l’Advocacia de Reus (Av. de Marià Fortuny, 83 - 43203 Reus)

Títol: “Incidència en l’àmbit d’estrangeria de la vulneració de DDHH i el seu enjudiciament en instàncies internacionals”

Ponent: Sr. Jordi Palou, advocat acreditat davant la CPI i advocat defensor de les víctimes catalanes del genocidi de Ruanda.

 

Les inscripcions són gratuïtes i totes les persones interessades cal que envieu la butlleta a:

formacio@advocatsreus.org

Per a més informació:

PROGRAMA