dd

Conveni de col·laboració amb COAPI Tarragona

L'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Reus i el Col·legi d'Agents de la Propietat Immobiliària de la Província de Tarragona (COAPI) van signar un conveni de col·laboració, que contempla la reciprocitat en la prestació de serveis bàsics entre els col·legiats i col·legiades de totes dues institucions.

El document signat és una declaració explícita de la voluntat de trobar fórmules de col·laboració i cooperació entre les institucions. Entre d'altres, el conveni permet participar als col·legiats i col·legiades d'ambdós col·legis en les activitats formatives. La signatura es va produir a la seu de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Reus, i va comptar amb la presència del president del Col·legi d'Agents de la Propietat Immobiliària, José Antonio Mas Flores, i de la degana de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Reus, Encarna Orduna Pardo.

 

Reus, 18 de gener de 2017