}
Tel:+34 977340850   

TAG jurídic/a de l’Àrea de Deltebre

L'Ajuntament de Deltebre ha acordat aprovar les bases per a la creació d’una borsa de treball de tècnic/a d’administració general (TAG) jurídic/a de l’Àrea #DeltebreTerritori per a l’eventual contractació temporal segons necessitats del servei.

Us adjuntem les bases del procés de selecció.

Els currículums i la resta de documentació pertinent s’hauran de presentar presencialment/telemàticament a l’Ajuntament de Deltebre, sent el proper 15 de gener de 2024 a les 14:00h la data límit de presentació de candidatures (la qual es pot prorrogar per períodes setmanals addicionals en cas de manca de suficients candidats/es). En cas de presentació presencial, els/les candidats/es s’han de dirigir a l’EAC (Espai d’Atenció a la Ciutadania), és el punt d’entrada a l’Ajuntament, situat a la Plaça 20 de Maig, núm. 1 de Deltebre.

En el cas que es presenti telemàticament s’ha de fer a la seu electrònica de la pàgina web de l’Ajuntament de Deltebre (tràmits i serveis: instància genèrica).