}
Tel:+34 977340850   

Oferta laboral - Ajuntament de Reus / Benestar Social

La Generalitat de Catalunya, a través del Departament de Drets Socials, incorpora a partir d'aquest 2023, el Servei de suport tècnic als Equips Bàsics d'Atenció Social (EBAS).

L'Ajuntament de Reus, a través del Departament de Benestar Social, necessita per a la prestació d'aquest servei, un/a titulat/da en dret 20 hores a la setmana. Aquest professional estarà vinculat a l'equip de professionals de Benestar Social per donar-hi suport.

Tasques a desenvolupar: Orientació jurídica general als professionalsdels EBAS i tasques d’anàlisi jurídica, i proposar accions que es puguin dur a terme en relació amb els casos que atenguin els professionals dels EBAS i l’atenció directa a les persones i famílies segons el que s’estableixi. Els seus àmbits de consulta poden ser, entre d’altres, l’assessorament en qüestió de deutes, multes, embargaments i desnonaments; l’assessorament en termes de dret de família, o l’assessorament en situacions de victimologia, independentment del seu caràcter.

Les persones interessades poden enviar un correu electrònic amb un pressupost, on hauria de constar el preu/hora de prestació del servei, i ens posarem en contacte amb elles per acabar de parlar-ne. Data límit de presentació d'ofertes, el 17/04/2023, @: mcmendiola@reus.cat