}
Tel:+34 977340850   

CONVOCATÒRIA TÈCNIC/A SUPERIOR DE DRET (EPEL NOSTRAIGUA)

L'EPEL Nostraigua fa anunci de les bases específiques i convocatòria pública, per a la selecció d’un tècnic/a superior en dret.

Més informació al taulell d’anuncis de la seu electrònica de l’EPEL Nostraigua, i a la web de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp:

https://nostraigua.eadministracio.cat/info.0

https://mont-roig.cat/lajuntament/funcionament/recursos-humans/convocatories/processos-selectius-de-nostraigua/