}
Tel:+34 977340850   

Reunió del GAJ i de la Comissió del Fons d'Obra Social


C

 

Aquest dimecres 22 de novembre de 2023, la Junta de Govern s'ha reunit amb el Grup de l’Advocacia Jove del nostre Col·legi.

Així mateix, també ha tingut lloc la segona reunió anual de la Comissió del Fons d’Obra Social.

El Fons d'Obra Social es va crear per a concedir ajudes a aquells col·legiats o col·legiades o als seus familiars que tinguin la consideració de beneficiaris i que estiguin immersos en alguna causa greu d'infortuni, com ara:

  • Situacions extraordinàries derivades d'una malaltia o accident que puguin ocasionar dificultats econòmiques greus pel beneficiari o beneficiària.
  • Situacions extraordinàries derivades de la defunció del col·legiat o col·legiada que puguin ocasionar dificultats econòmiques greus pels beneficiaris o les beneficiàries contemplats a l’article 2.2 del Reglament.
  • Situacions extraordinàries d'estat de necessitat per atendre les necessitats bàsiques del col·legiat o col·legiada.
  • Qualsevol altra que la Junta de Govern pugui entendre com a situació greu d'infortuni.

Conseqüentment, si algú es troba dins alguna d’aquestes situacions podeu presentar la sol·licitud per escrit, amb relació detallada de les circumstàncies del cas, acompanyant la corresponent documentació acreditativa i el tipus i quantia que es sol·licita.

L'estudi de les corresponents sol·licituds serà dirigida a la Comissió del Fons d'Obra Social de l'ICAReus i la resolució correspondrà a la Junta de Govern.Imatges relacionades

C