Aquesta web utilitza cookies per a millorar la teva experiència amb nosaltres. Per a més informació ves a Política de cookies   

Mesures adoptades en relació a la crisi COVID-19


ññ

La Junta de Govern està treballant intensament en la gestió de la prevenció de la propagació del virus COVID-19. Us traslladem l’acord del Jutge Degà i acord de Junta de Jutges de Reus rebut fa uns minuts en relació a les mesures a adoptar, per tal de preservar la seguretat dels ciutadans/es, usuaris/es, professionals i treballadors/es en l’edifici judicial de Reus, evitant que les aglomeracions de persones actuïn com a element contagiós. L’acord adoptat contempla les mesures que us indiquem, en relació a l’accés i ús de l’edifici judicial de Reus per un termini de quinze dies, sense perjudici d’un possible aixecament de les mateixes si les circumstàncies així ho permeten.

Aquestes mesures són les següents:

·         Restringir l’accés a l’edifici judicial a qualsevol persona aliena al mateix que no tingui el seu lloc de treball a la seu judicial.

·         Limitar l’accés a l’edifici a qualsevol ciutadà que no porti una citació per una actuació judicial assenyalada al mateix dia.

·         Limitar l’accés a l’edifici a qualsevol professional que no tingui assenyalada una actuació judicial al mateix dia.

·         En el cas que les persones, ciutadans o professionals esmentats en els apartats anteriors no puguin justificar documentalment la necessitat de l’accés, no podran accedir a l’edifici llevat que, de manera excepcional, s’autoritzi per cada Jutjat l’accés al mateix.

·         Cada Jutjat, al seu mostrador, adoptarà les mesures que consideri oportunes per atendre o rebre als ciutadans i/o professionals que estiguin citats.

·         Les persones que estiguin autoritzades a accedir a l’edifici judicial ens els casos previstos en els apartats anteriors, ho faran d’una en una i no es permetran acompanyants llevat circumstàncies excepcionals que es considerin.

 

Acord de Junta de Jutges de Reus

Per acord de la Junta de Jutges de Reus que adjuntem us informem de les suspensions de les vistes i actuacions assenyalades pels propers quinze dies a comptar a partir del 13 de març a excepció de les expressament referides a l’acord.

Així mateix, la Junta de Govern ha acordat l’adopció de les següents mesures:

§  La suspensió del SOJ i SOJ estrangeria a la seu col·legial de l’edifici judicial.

§  La suspensió fins del SOM a la seu col·legial de l’edifici judicial.

§  La prestació del SOJ i SOJ d’Estrangeria per via telefònica des de la seu principal del Col·legi, on s’habilitarà un despatx pels col·legiat/da designat/da per a la prestació del servei aquell dia.

§  La suspensió del servei de togues.

§  L’adopció de mesures per la implantació de teletreball del personal administratiu.

En relació al funcionament de les seus col·legials:

Ø  Edifici dels Jutjats:

§  Aquesta seu romandrà tancada a excepció de l’espai habilitat pels col·legiats/des.

Ø  Edifici principal:

 

§  Es restringeix l’accés al públic en general, a excepció de la ciutadania que tingui cita prèvia, per a tràmits urgents i amb terminis, relacionats amb el torn d’ofici.

§  S’acorda el tancament de servei i ús de biblioteca.

§  S’acorda el tancament dels despatxos a disposició dels col·legiats i col·legiades.

§  S’acorda la suspensió de tots els actes que s’hagin de celebrar a la sala d’actes.

§  Es recomana als col·legiats/des que per a qualsevol tràmit o gestió col·legial es realitzi preferentment via telefònica o mitjançant correu electrònic.

 

Les mesures de precaució adoptades estaran en vigor fins al 31 de març . Es reitera que s’anirà informant de totes les novetats que sorgeixin així com, de la implementació de noves mesures o cancel·lació de les mateixes, pel que us demanem atenció constant al correu electrònic i a la web col·legial. Així mateix, volem agrair la vostra comprensió i col·laboració davant aquestes mesures adoptades