}
Tel:+34 977340850   

L’Oficina de Servei i d’Atenció al col·legiat/da, per una comunicació més propera 


 

A fi i efecte de facilitar una comunicació encara més fluïda entre el Col·legi i els/les col·legiat/des, està activa l’Oficina de Servei i d’Atenció al col·legiat/da (OSAC).

La seva funció és promoure la vostra participació en la vida i el funcionament col·legial i millorar els serveis als col·legiats i col·legiades. Tots els/les col·legiats/des podreu fer arribar els vostres suggeriments, propostes, i queixes que considereu oportunes en relació la millora dels serveis col·legials al següent mail: osac@advocatsreus.cat.

La informació continguda en les comunicacions rebudes a través del mail serà tractada de forma confidencial i serà analitzada als efectes exclusius d'assegurar que les consultes, suggeriments, queixes... siguin degudament ateses en temps i forma.

Esperem que aquest servei ens sigui d’utilitat i sigui un mitjà fluid de comunicació per tal d’atendre i resoldre les vostres qüestions i així millorar els serveis col·legials.