}
Tel:+34 977340850   

Candidats i candidates electes i anul·lació de la Junta General Extraordinària (2023)


C

 

La Comissió electoral, constituïda per acord de la Junta de Govern de data 8/11/2023 en la convocatòria d’eleccions als càrrecs de degà o degana, tresorer o tresorera, bibliotecari o bibliotecària, diputat 2n o diputada 2a i diputat 4t o diputada 4a, de conformitat amb el que disposa l’article 60 dels Estatuts del Col·legi de l’Advocacia de Reus, ha proclamat en data de 28 de novembre, els col·legiats i col·legiades que formen part de l’única candidatura presentada dins el termini.  

És per aquest motiu, que la Junta de Govern, reunida en data d’avui, ha acordat deixar sense efecte la celebració de la Junta General Extraordinària convocada pel dia 21 de desembre de 2023 i considerar candidats i candidates electes a:

Sr. Sergi Guillén García, al càrrec de degà.

Sra. Maria Cristina Santos Baldomir, al càrrec de tresorera.

Sr. Jordi Anton García, al càrrec de bibliotecari.

Sr. Gerard Fort i Robert, al càrrec de diputat 2a.

Sra. Lidia Lobato Gómez, al càrrec de diputada 4a.