Aquesta web utilitza cookies per a millorar la teva experiència amb nosaltres. Per a més informació ves a Política de cookies   

Article 25N: 'El dia a dia de l’advocat i advocada de violència de gènere'


gg

Amb motiu del Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència contra la Dona, aquest dimecres 25 de novembre, des de la comissió de Violència de Gènere i Igualtat de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Reus ha preparat un article:

La violència sobre la dona és una qüestió que està a l´agenda de totes les organitzacions de l´Advocacia.  És una realitat que, desgraciadament, a l´any 2020 encara no ha pogut desaparèixer. L´Advocacia, ha entès des de fa molt temps la gravetat del tema i el recolzament que havia de donar a les víctimes de violència de gènere.

Aquesta implicació, entre d´altres accions que poden fer-se de manera més puntual, va donar lloc a la creació del Torn d´Ofici de Violència sobre la Dona. Cada dia de l’any, el Col·legi de l’Advocacia de Reus posa a disposició de la dona que pretén denunciar una situació de violència de gènere un advocat o una advocada dels inscrits/es en el torn especial de violència sobre la dona. Aquest/a advocat/da és un/a professional expert/a en la matèria que s’ha format expressament en aquesta especialitat del dret per atendre les víctimes de violència de gènere en l’àmbit jurídic.

Des del primer moment en què una dona es presenta davant un cos policial o una autoritat judicial per interposar una denúncia per violència de gènere, s’activa un protocol assistencial en diferents àmbits. En l’àmbit jurídic, la primera actuació que fa l’autoritat competent és avisar l’advocat/da de guàrdia del torn especial de violència sobre la dona que immediatament es persona davant les dependències policials o judicials per entrevistar-se amb la víctima i oferir-li assessorament jurídic i acompanyament. A partir d’aquest primer contacte es crea un vincle jurídic i, en moltes ocasions, emocional entre advocat/da i víctima que perdurarà en el temps mentre existeixin conflictes penals o civils entre la víctima i la seva parella o ex-parella.

Una vegada interposada la denúncia a presencia de l’advocat/da, aquesta ha de ser ratificada per la víctima davant l’autoritat judicial, també amb la presència de l’advocat/da. Seguidament, el jutge o jutgessa escoltarà la persona denunciada i prendrà la decisió que consideri convenient sobre l’arxiu o continuació del procediment. Si decideix continuar convocarà a la víctima i a l’acusat/da, assistits pels seus advocats/es, a judici que pot ser amb conformitat de l’acusat en el mateix Jutjat de Violència sobre la Dona, o sense conformitat de l’acusat que serà en el Jutjat Penal que correspongui on es celebrarà una vista pública.

Si la dona es veu obligada a interposar altres o successives denúncies contra la mateixa parella o ex-parella, en aquestes també serà assistida pel mateix advocat o advocada que es va fer càrrec de la primera denúncia, activant novament el mateix procediment que es va seguir per aquella.

Paral·lelament a les actuacions penals, l’advocat/da de la víctima també es farà càrrec de tots els procediments civils que la dona necessiti resoldre amb la seva ex-parella per regular el divorci, la guarda i custòdia dels fills/es, aliments dels fills/es, modificació de les mesures acordades en procediments anteriors i execució de les sentències dictades, sense limitació temporal, és a dir, mentre la dona necessiti un servei jurídic, aquest serà prestat pel mateix/a advocat o advocada que se li va designar quan va interposar la primera denúncia penal, independentment del temps o anys transcorreguts.      

Així doncs, el torn d´ofici especialitzat de violència sobre la dona, ofereix un emparament total a la víctima i intenta que aquesta es senti acompanyada, i que tingui a un/a professional que l´informi i li resolgui tots els dubtes.

L'article també va sortir publicat als mitjans següents:

  • Reudigital.cat. Vegeu-lo aq
  • Diari Més. Vegeu-lo aquí