}
Tel:+34 977340850   

Acord mesures cautelars estrangeria


..

Ens hem posat en contacte amb la Unitat contra les xarxes d’immigració il·legal i falsedat documental de la Policia Nacional  (UCRIF), per si havien  adoptat algun acord o protocol d’actuació, davant l’estat d’alarma decretat,  en relació les mesures cautelars d’obligada presentació periòdica en la Comissaria  de Reus en els procediments sancionadors en matèria d’estrangeria.

Ens han comunicat que s’ha acordat, a la vista que existeix la probabilitat que la crisis sanitària persisteixi,  que aquestes mesures cautelars de presentació periòdica en la Comissaria de la Policia Nacional de Reus, quedaran suspeses, amb caràcter general, fins el mes de juliol de 2020.

Si es dona un cas excepcional o bé, es torna a la normalitat, l’autoritat administrativa o policial competent ja informarà als interessats.