}
Tel:+34 977340850   

Acord Junta Govern - candidats i candidates electes


hh

La Comissió electoral, constituïda per acord de la Junta de Govern de data 30/10/2019 en la convocatòria d’eleccions als càrrecs de degà/degana, tresorer/tresorera, bibliotecari/bibliotecària, diputat 2n/diputada 2a, diputat 4t/diputada 4a i diputat 6è/diputada 6a, de conformitat amb el que disposa l’article 60 dels Estatuts del Col·legi de l’Advocacia de Reus, ha proclamat en data d’avui, els col·legiats i col·legiades que formen part de l’única candidatura presentada dins el termini.

És per aquest motiu, que la Junta de Govern, reunida en data d’avui, ha acordat considerar candidats i candidates electes a aquesta única candidatura presentada a:

 

  • Sra. M. Encarnación Orduna Pardo, col·legiada ICAREUS núm. 471, al càrrec de degana.
  • Sr. Juan Antonio Martínez Ruiz, col·legiat ICAREUS núm. 516, al càrrec de tresorer.
  • Sr. Jordi Anton Garcia, col·legiat ICAREUS núm. 815, al càrrec de bibliotecari.
  • Sr. Gerard Fort i Robert, col·legiat ICAREUS núm. 698, al càrrec de diputat 2n.
  • Sra. Cristina Santos Baldomir, col·legiada ICAREUS núm. 662, al càrrec de diputada 4a.
  • Sra. Pilar Esteban Rodríguez, col·legiada ICAREUS núm. 722, al càrrec de diputada 6a.

 

Us adjuntem l’acord.

Reus, 19 de novembre de 2019