}
Tel:+34 977340850   

Acord del Ple del TC sobre la presentació del recurs d'emparament


ñ

Us adjuntem l’acord de data 15 de març de 2023 del Ple del Tribunal Constitucional que regula la presentació dels recursos d’emparament a través de la seva seu electrònica.

Aquest acord serà publicat en el BOE i s’aplicarà transcorregut els 20 dies naturals des de la seva publicació.