Aquesta web utilitza cookies per a millorar la teva experiència amb nosaltres. Per a més informació ves a Política de cookies   

Comissió de Relacions amb l’Administració de Justícia (CRAJ)

Presentació

La Comissió de Relacions amb l’Administració de Justícia (CRAJ) és la comissió encarregada de vetllar per la defensa dels drets dels col·legiats vers l’Administració de Justícia i d’altres operadors jurídics en l’exercici de la seva professió, oferint l’emparament col•legial corresponent en cas que sigui necessari.
L’àmbit d’actuació d’aquesta deriva de les relacions amb els diferents operadors jurídics, Jutjats, Cossos de seguretat, Agència Tributària, Registres (Civil, Mercantil o de la Propietat) i qualsevol altre operador jurídic relacionat en l’exercici de la professió.
La CRAJ vetlla especialment per corregir les possibles disfuncions que succeeixen en la relació diària entre el col·legiat i l’administració de justícia i els altres operadors jurídics. En aquest sentit s’estableixen acords i convenis de col·laboració amb tots ells per a un millor funcionament, realitzant a més una funció informativa en relació a protocols d’actuació, informació de Jutjats, calendari dels Jutjats de guàrdia, acords o criteris d’unificació de la Audiència Provincial de Tarragona que són d’interès pels lletrats.
La col·laboració entre la comissió i el col•legiat ha d’ésser fluida i necessària en benefici de l’exercici de la professió.

Membres:

 • Responsable: Sr. Julen Barriola Muguerza
 • Sra. Maria Dolors Cailà Romero
 • Sr. Carles Ferrer Roig
 • Sr. M. del Mar Granell Barceló
 • Sra. Herminia Alfonso Galera
 • Sra. Rosa M. Nomen Chavarria
 • Sr. Sergi Guillén García

Enllaços d’interès:

 • Protocol d’actuacions
 • Informació en relació amb la Justícia
 • Formularis de queixa o suggeriments (Accés privat)
 • Resum de les IX Jornades CRAJ Alacant 2014 (PDF)
 • Informe OSEJ sobre la reforma de l’organització judicial i el seu impacte a Catalunya 2015 (PDF)
 • CONCLUSIONES FINALES DE LAS XI JORNADAS CRAJ MATARO 2016 (PDF)

Notícies d’interès:

 • “Cataluña da via libre a recurrir sin el pago de la tasa judicial” (El Economista, 01/07/2014) (PDF)