Aquesta web utilitza cookies per a millorar la teva experiència amb nosaltres. Per a més informació ves a Política de cookies   

Col·legiar-se

Requisits per a la col·legiació: amb i sense exercici, primera col·legiació, procedents d’altres col·legis, residents i no residents.

 

En aquest apartat es poden descarregar tots els documents i requisits necessaris per a la col·legiació.

 

Supòsits especials de condonació de quota col·legial per advocats/des exercents:

  • Primera col·legiació, informació es troba recollida a la sol·licitud d’alta d’exercici professional.

  • Maternitat o Paternitat biològica o per adopció. Es condonaran tres quotes col·legials per causa de maternitat o paternitat, pel cas que tots dos progenitors siguin advocats/des col·legiats/des del Col·legi només es podrà demanar la condonació d’una de les quotes. La sol·licitud de condonació de la quota s’ha de sol·licitar en el termini de dos mesos des del naixement o adopció aportant el corresponent certificat de naixement o adopció.
  • Col·legiats/des exercents o no exercents de més de 70 anys estan exempts del pagament de la quota col·legial.